OPKVALIFICERING IGENNEM UDDANNELSE

Integrationsmentorerne opkvalificeres via en integrationsmentoruddannelse, som består af 2×4 timers undervisning. Cubion står for uddannelsen og temaerne på de to dage bliver ”Mentorrollen og forståelse af opgaven” og ”Lovgivning, regler og ressourcer”.

Derudover berøres der følgende emner: mentorrollen, kulturforståelse, målretning mod arbejdsmarkedet m.m.

Målet med undervisningen er:

  • At du får viden om mentoring som metode, hvor deltagerne udvikler og fokuserer på handlekompetencer i at opbygge relationer, får viden om typiske faldgruber samt konkrete forslag til forløb mellem mentor og mentee i etik i mentorrelationen
  • At du får forståelse af opgaven og er i stand til at arbejde med et beskæftigelsesrettet fokus og med nedbrydning af processen i faser med delmål for arbejdet med mentee og bidrager til at mentee er aktiv i processen(empowerment)
  • At du får viden om de nyankomne flygtninge, således at mentorerne bliver kvalificerede til at hjælpe deres mentees
  • At etablere et netværk for mentorerne til erfaringsudveksling samt som mulighed for at indgå i et fællesskab, der kan motivere og fastholde den enkelte frivillige i rollen