NYHEDER

Integrationsmentorer søges i Sorø og Ringsted!

Vi har udvalgt 70 flygtninge, der har brug for din hjælp og dit netværk til at komme i beskæftigelse. Som integrationsmentor matches du med en flygtning ud fra branche og interesse.

Vi afholder infomøde for alle som er interesseret i projektet. Find mere information omkring mødet her.

VI SIKRER ET
HOLDBART MATCH

Det er forventningen, at modellen kan sikre et langvarigt match og et helt unikt afsæt for den nyankomne flygtnings integration i lokalsamfundet og på arbejdspladserne. Samtidig vil integrationsmentorerne understøtte at flere bliver selvforsørgende blandt de nyankomne flygtninge – og ikke mindst understøtter, at den nyankomne flygtning fastholder job og/eller uddannelse.

Vi skal tage godt imod de flygtninge der kommer til Danmark og integrere dem bedst muligt. Vi skal hjælpe flygtningene til ikke blot at overleve, men at leve. God integration er en kæmpe gevinst for både flygtningene og for Danmark. Hjælpenflygtning.dk har til formål at rekruttere og opkvalificere frivillige integrationsmentorer og skabe et holdbart og langvarigt match mellem den frivillige integrationsmentor og den nyankomne flygtning således, at den nyankomne flygtning hurtigst muligt kommer på arbejdsmarkedet.

Sorø, Værkerne
23.03.17 kl. 16-17
Værkegade 3
4180 Sorø

Ringsted, Sprogskolen
22.03.17 kl. 16-17
Nørregade 13
4100 Ringsted

Sorø, Værkerne
23.03.17 kl. 16-17
Værkegade 3
4180 Sorø

Ringsted, Sprogskolen
22.03.17 kl. 16-17
Nørregade 13
4100 Ringsted

SENAIT YKEALO NEGASH

Senait er 30 år og kommer oprindeligt fra Eritrea, hvilket betyder at hun taler både tigrinya, engelsk og dansk.  Hun har været bosiddende i Sorø siden maj 2016. Hun har 10 års skolegang med i baggagen fra Syrien. Derudover har hun arbejdet som stuepige og køkkenmedhjælper og har i alt 4 års erfaring. Lige nu er hun praktikant i kantinen på Sorø Akademiet.

Hun drømmer om at arbejde i restaurationsbranchen og har derfor planer om at uddanne sig til køkkenassistent. Senait synger samler og laver meget mad i sin fritid. Hun besøger ofte sprogcafeen i Sorø.

DIYAR ALI MOHAMAD

Diyar er 23 år og kommer oprindeligt fra Syrien, hvilket betyder at han taler både kurmanji, arabisk, engelsk og dansk.  Han har været bosiddende i Ringsted siden juni 2016. Han har en uddannele i political science med i baggagen fra Dasmaskus. Derudover har hun arbejdet som juniorassistent i et mindre handelsfirma og har i alt 3 års erfaring. I Danmark har han været praktikant hos Ringsted kommune, hvor hans primære opgave var at oversætte. Han har også været i praktik hos Electric Schneider, og arbejdet som avisbud.

Han drømmer om at blive operation manager i FN eller at arbejde med flygtningerettigheder. Diyar læser mange bøger, og kan godt lide at rejse og spise god mad.