VI FORVENTER

  • At du er i job
  • At du kan afsætte tid til 2-4 møder med borgeren om måneden
  • At du er villig til at bruge eget netværk ift. etablering af beskæftigelsesrettede tilbud
  • At du tør stille krav til borgeren

Vil du være med til at hjælpe flygtninge til at blive aktive i lokalsamfundet – på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet?

Vi er i gang med at rekruttere flere frivillige mentorer til at hjælpe flygtninge med at blive integreret på arbejdsmarkedet. Kommunerne har fået støtte til at opkvalificere de frivillige mentorer, så de bliver bedre rustet til at varetage opgaverne.

Integrationsmentorerne opkvalificeres via en integrationsmentoruddannelse, som består af 2×4 timers undervisning, som starter op i slutningen af marts. Cubion står for uddannelsen og nærmere info følger.