VI SKABER ET HOLDBART MATCH

Sorø Kommune har i samarbejde med Ringsted Kommune fået støtte til at starte et nyt projekt “Holdbart Match – flere frivillige og kompetente integrationsmentorer” via Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Formålet med projektet er at rekruttere og opkvalificere frivillige integrationsmentorer og skabe et holdbart og langvarigt match mellem den frivillige integrationsmentor og den nyankomne flygtning således, at den nyankomne flygtning hurtigst muligt kommer på arbejdsmarkedet:

  • At sikre match mellem integrationsmentorer og nyankomne flygtninge(flygtninge der stadig er i integrationsperiode)
  • At opkvalificere, introducere og inspirere integrationsmentorer til at varetage de mangeartede opgaver
  • At understøtte og fastholde de igangværende forløb, så vi understøtter et varigt match

Det er forventningen, at modellen kan sikre et langvarigt match og et helt unikt afsæt for den nyankomne flygtnings integration i lokalsamfundet og på arbejdspladserne. Samtidig vil integrationsmentorerne understøtte at flere bliver selvforsørgende blandt de nyankomne flygtninge – og ikke mindst understøtte, at den nyankomne flygtning fastholder job og/eller uddannelse.

Matchene skabes som udgangspunkt ud fra branche og der vil være et fælles opstartsmøde med projekleder, mentor og mentee med henblik på at få fastlagt forventninger og formål.

Derefter vil der være sparringsmøder mellem projektleder og mentor. Projektleder vil være til rådighed for løbende spørgsmål m.m. og der vil lige såvel være tæt opfølgning med de relevante myndigheder.